Hálózati Összefogás

Jogszabályfigyelő

Költségvetési támogatásban részesülő szolgáltatók negyedéves feladata a feladatmutató felülvizsgálata

Határidő: tárgyév április, július, október hónapok 10. napjáig

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról:

...

13. § (1) A fenntartó a tárgyév áprilisában, júliusában és októberében (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati hónap) köteles megvizsgálni, hogy a felülvizsgálati hónapot megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató eléri-e a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

(2) A fenntartó köteles a többlettámogatásról a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül lemondani, ha

a) valamely engedélyesét vagy az engedélyese által nyújtott szolgáltatást törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy az engedélyest más fenntartó fenntartásába adta,

b) az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma, a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója, illetve a nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek támogatásra jogosító bejegyzett száma a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató alá csökken, vagy

c) az (1) bekezdés szerint vizsgálandó feladatmutató nem éri el a jogcímre megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti lemondást legkésőbb a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, illetve az adatmódosítás végrehajthatóvá válásától számított tíz napon belül kell benyújtani. Nem kell a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján lemondást benyújtani, ha a lemondási kötelezettséget megalapozó feltétel a tárgyév október 31-ét követően következik be.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti lemondást legkésőbb a felülvizsgálati hónap tízedik napján kell benyújtani. Nem kell a (2) bekezdés c) pontja alapján lemondást benyújtani

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

(5) Ha az igazgatóság észleli, hogy a fenntartó a (2) bekezdés szerinti lemondási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a lemondás benyújtásáig hivatalból felfüggeszti a támogatás folyósítását, és a fenntartót felszólítja a lemondási kötelezettség teljesítésére.

KeresésEseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Érdekli tevéknységünk, szeretne hírlevelet kapni az aktualitásokról?Hálózati összefogás tagjai

Hálózati összefogás tagjai
-