Hálózati Összefogás

Jogszabályfigyelő

Véleményezhető a 15/1998. NM rendelet módosítása

A december 15-én elfogadott gyermekvédelmi törvény módosításhoz kapcsolódóan változik a szakmai rendelet is. A véleményezés határideje 2016. január 8.

A rendelettervezet itt található

Első olvasásra a lényeges változások

Családi bölcsődénél :                                                                                                                       - egy szolgáltató legfeljebb 5 gyermeket láthat el, de továbbra is lehet segítővel legfeljebb plusz két gyermeket fogadni ha van segítő. A segítő foglalkoztatása rugalmasabbá vált, öröm, hogy a szociális gondozói jogviszony is elfogadható.

-  ha sajátos nevelési igényű gyermeket fogad a családi bölcsőde,  egy sni-s gyermeknél 5 fő helyett 3 fő a maximális létszám, ha két gyermek sajátos nevelési igényű, akkor 2 fő. Ha van segítő ezekben a szolgáltatásokban eggyel több gyermek fogadható.

- 3 nm terület szükséges 1 gyermek ellátásához a korábbi 2 nm helyett.

- A három vagy négy telephelyet működtető fenntartónak hálózatba kell szerveződni, de koordinátort csak akkor köteles külön foglalkoztatni, ha a telephelyek száma eléri az ötöt. A kisebbeknél lehet koordinátor valamelyik szolgáltatást nyújtó személy. A koordinátornak előírt végzettség ugyanaz, mint a napközi működtetőknél, az előírt tanfolyami tanúsítvány.

- Addig míg az új képzési rendeletet nem lép hatályba, a jelenlegi családi napközi működtetői tanúsítvány megszerzésével lehet 2017-ben szolgáltatásra engedélyt kérni. Tehát aki elvégezte, vagy a jövőben ezt a jelenlegi tanfolyamot elvégzi az elegendő az új szolgáltatás beindításakor még akkor is, ha addigra már hatályos lesz az új képzés. 3 évente kell továbbképzésen részt venni minden tanúsítványosnak.

- Továbbra is használhat három telephely egy konyhát és fürdőszobát, ha az megfelelően felszerelt. Továbbra is családi étkezésnek számít a családi bölcsődei étkeztetés.

- A korábbi szakmai munkakörök megszűntek a családi bölcsődénél. Az előírás a jövőben a középiskolai végzettség és a tanúsítvány, vagyis a munkaköri besorolásnál ezt kell figyelembe venni.

- Ha egy gyermek óvodaköteles korúvá válik, de gyermekorvos javaslata, hogy még nem érett az óvodai nevelésre, akkor április 30-ig a bölcsőde jelenti a jegyzőnek és ezzel a gyermeket abban a nevelési évben nem kell beíratni az óvodába.

Napközbeni gyermekfelügyeletnél:                                                                                               - fogadható létszám 7 fő, akiket egy gondozó láthat el. SNI-s gyermeknél 1 fő esetén maximum 5 gyermek látható el, ha kettő vagy több a sajátos nevelési igényű gyermek, akkor legfeljebb 3 fő ellátására van mód.

- itt is a tanúsítvány az előírás, de ebben a formában lehet szakmai munkaköröket is létesíteni. A továbbképzési kötelezettség ugyanaz, mint a családi bölcsődénél.

- a korábbi házi gyermekfelügyelet szolgáltatás ebbe a formába integrálódott, a feladatot szociális gondozói díj fizetésére vonatkozó megbízással is el lehet látni.

- a három telephely hálózattá szervezése és a koordinátor foglalkoztatása tekintetében ugyanaz vonatkozik, mint a családi bölcsődénél

- a közös helyiségek, a saját gyermek ellátása  és a családi étkezés is ugyanaz mint a családi bölcsődénél.

A tervezet megtalálható ezen a linken:

http://www.kormany.hu/download/8/23/90000/el%C5%91terj_15_1998Nmr.pdf#!DocumentBrowse

A véleményezési határidő elég tág, van alkalom a felmerülő javaslatokat megbeszélni.

A hálózatokat illetően a Fehér Kereszt Egyesület részéről javasoljuk, hogy a koordinátor 3, illetve 4 telephelynél ne csak az egyik szolgáltatást nyújtó lehessen, hanem olyan személy is, aki a tanúsítvánnyal rendelkezik és a fenntartónál a családi napközikhez kötődően foglalkoztatva van egyéb feladatra (pl. szervező, szakmai tanácsadó, stb.).

 

KeresésEseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Érdekli tevéknységünk, szeretne hírlevelet kapni az aktualitásokról?Hálózati összefogás tagjai

Hálózati összefogás tagjai
-